<<Wstecz                    Strona główna

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

50 LAT (1960 – 2010)

Z A P R O S Z E N I E

 na

XXXIV OGÓLNOKRAJOWY DZIEŃ REHABILITACJI DZIECKA (1975 – 2010)

 KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

ORAZ

 OBCHODY JUBILEUSZU 50 LECIA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM WE WROCŁAWIU (1960-2010)

 POD HONOROWYM PATRONATEM

PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAROSŁAWA DUDY

Wojewody Dolnośląskiego
 Rafała Jurkowlańca

Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Marka Łapińskiego

       WROCŁAW - 20 LISTOPADA 2010

ORGANIZATOR

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK) Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

Organizacja Pożytku Publicznego

 

50-301 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 121

tel/fax 71 322 8 444     e-mail: twk@twkwroclaw.pl

konto: 51 1020 5242 0000 2602 0118 0421

KRS 0000065190

www.twkwroclaw.pl

 

XXXIV OGÓLNOKRAJOWY DZIEŃ REHABILITACJI DZIECKA

 

KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT

Dziecko przewlekle chore

 

UROCZYSTE SPOTKANIE W RAMACH OBCHODÓW

Jubileuszu 50 lecia Oddziału Wojewódzkiego

Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu

 

DATA KONFERENCJI

20.11.2010  sobota godz. 10.00 - 16.00

 

MIEJSCE OBRAD:

Wrocław, ul. Walońska 3-5, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. (d. MPEC)

Sala Konferencyjna I p. (winda)

(budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych na wózkach)

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. dr hab. Jan Bieniek – przewodniczący, dr Bożena Bartosik, prof. dr hab. Romuald Będziński, prof. dr hab. Eugeniusz Bolach, dr Alina Czapiga, dr Urszula Dębska, prof. dr hab. Tadeusz Gerstenkorn,  dr Krystyna Gomulska, prof. dr hab. Stanisław Kłopot, prof. dr hab. Joanna Kruk-Lasocka,  mgr Józef Patkiewicz, prof. dr hab. Ludwika Sadowska, prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski, prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska, dr Marian Święch, dr Robert Śmigiel, prof. dr hab. Marek Woźniewski

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Józef Patkiewicz – przewodniczący, Bogumiła Piwowar, Genowefa Surniak, Danuta Szopa-Strumpf, Tadeusz Urban

 

 IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 • Wystawa wydawnictw rehabilitacyjnych

 • Wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 • Występ artystyczny dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 we Wrocławiu

XXXIV Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka (ODRD) - Konferencja Naukowa na temat:

„Dziecko przewlekle chore” Wrocław 20.11.2010

Wrocław, ul. Walońska 3-5,  FORTUM (d. MPEC) – Sala Konferencyjna I p. (winda)

 

PROGRAM

10.00 - 10.30       Występ artystyczny dzieci niepełnosprawnych pt. „Świat marzeń" - trzy tańce: szkocki, żydowski i rosyjski, występ solowy, taniec do muzyki M. Jaksona - Zespół ,,Iskierki" pod kierunkiem Aleksandry Tamioły z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 9 we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej 28

10.30 – 10.50      Otwarcie Konferencji i wystąpienie nt. „50 lat TWK-Wrocław” – Józef Patkiewicz – Prezes TWK-Wrocław

10.50 – 11.20      Wystąpienia gości

11.20 – 11.50      Wręczenie wyróżnień

11.50 – 12.00      Przerwa

 

12.00 – 13.30             Sesja I

Przewodniczący: prof. dr hab. Ludwika Sadowska, dr Anna Maria Choińska, dr Krystyna Gomulska

Czas

Autor

Instytucja

Referat

12.00–12.15

Józef Patkiewicz

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

XXXIV Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka - Wprowadzenie

12.15–12.30

Krzysztof Wawrzyn

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Sytuacja młodzieży i dzieci niepełnosprawnych w Polsce w zakresie stanu zdrowia, rehabilitacji i edukacji

12.30–12.45

prof. dr hab. Ludwika Sadowska, Artur Polczyk

Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej

Ocena postawy ciała dzieci w wieku wczesnoszkolnym zdiagnozowanych w niemowlęctwie metodą Vojty jako dzieci ryzyka

12.45–13.00

prof. dr hab. Ludwika Sadowska, dr Anna Maria Choińska, Roksana Bibrowska

Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej

Występowanie wad postawy ciała u dzieci szkolnych z uwzględnieniem działań profilaktyczno-terapeutycznych

13.00–13.15

Krzysztof Wawrzyn

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Schorzenia ortopedyczne występujące u dzieci z porażeniem mózgowym

13.15–13.30

Łukasz Przygoda, prof. dr hab. Ludwika Sadowska, Katarzyna Walicka-Cupryś

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Fizjoterapii

Rzeszów, ul. Warszawska 26A....tel: 17 872 1920

Ocena postawy ciała u niesłyszących dzieci w wieku 8-16 lat w odniesieniu do homologicznej grupy dzieci zdrowych

 

13.30–14.00                Przerwa - Wystawy

 

14.00–15.30                Sesja II

Przewodniczący: prof. dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska, dr Halina Flisiak-Antonijczuk

Czas

Autor

Instytucja

Referat

14.00–14.15

prof. dr hab. Ludwika Sadowska, dr Anna Maria Choińska, mgr Roksana Bibrowska, Łukasz Przygoda, Artur Polczyk

Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej

Występowanie otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej z Podkarpacia i Dolnego Śląska

14.15–14.30

dr Halina Flisiak-Antonijczuk

Centrum Neuropsychiatryczne EURONET,

Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży, Wrocław

Trudności diagnostyczne w autyźmie

14.30–14.45

prof. dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dziecko z cukrzycą – nowe wyzwania dla pedagoga

14.45-15.00

dr Elżbieta M. Minczakiewicz

Polskie Kolegium Logopedów PAN - Warszawa

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa

Edukacja dzieci chorych na astmę jako istotny element prewencji warunkującej ich szczęśliwe dzieciństwo

15.00-15.15

dr Bożena Bartosik

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Funkcjonowanie dziecka przewlekle chorego w rodzinie i środowisku edukacyjnym – na podstawie studium indywidualnego przypadku

15.15-15.30

Krystyna Kobel-Buys, prof. dr hab. Ludwika Sadowska, Anna Kobel, Małgorzata de Haan

Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie, Akademia Medyczna we Wrocławiu

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych – model pomocy od wczesnej interwencji do aktywizacji zawodowej

15.30 - 15.40  Sesja plakatowa

Moderatorzy: dr Bożena Bartosik, dr Urszula Dębska

15.30-15.35

dr Urszula Dębska

Uniwersytet Wrocławski

"Dziecko" na całe życie. Poza egoistyczną perspektywę

15.35-15.40

Beata Andrzejewska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 9, Wrocław ul. Wejherowska 28

Piotr- zatrzymane w kadrze i rysunku - studium indywidualnego przypadku

15.40-16.00

prof. dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, prof. dr hab. Ludwika Sadowska, prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska, Józef Patkiewicz

Debata i podsumowanie Konferencji

 

17.00 – 19.00  Uroczyste spotkanie integracyjne – obiad [Komitety Naukowy i Organizacyjny, referenci, uczestnicy]

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

- OGÓLNOKRAJOWE DNI REHABILITACJI DZIECKA

1975 - 2010

 

ODRD

Data

Miejsce

Temat

I

2.06.1975

Trzebnica

Rehabilitacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem ruchu

II

1.06.1976

Wrocław

Rehabilitacja dzieci i młodzieży niewidomych

III

2.06.1978

Wrocław

Rehabilitacja dzieci i młodzieży umysłowo upośledzonych

IV

5.11.1979

Wrocław

Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

V

3.06.1980

Wrocław

Rehabilitacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu

VI

10.05.1981

Trzebnica

Rehabilitacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem ruchu

VII

9.06.1983

Wrocław

Rehabilitacja dzieci i młodzieży psychicznie upośledzonych

VIII

25.06.1984

Wrocław

Rehabilitacja dzieci i młodzieży ze schorzeniami serca

IX

25.10.1985

Wrocław

Rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami widzenia

X

25.04.1986

Wrocław

Rehabilitacja dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym

XI

12.09.1987

Wrocław

Rehabilitacja dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę

XII

3.12.1988

Wrocław

Rehabilitacja dziecka z chorobą nowotworową

XIII

14.12.1989

Wrocław

Rehabilitacja dziecka z przewlekłą chorobą nerek

XIV

26.10.1990

Wrocław

Rehabilitacja dziecka autystycznego

XV

8.06.1991

Wrocław

Rehabilitacja dziecka alergicznego

XVI

13.06.1992

Wrocław

Rehabilitacja dziecka z zaburzeniami mowy

XVII

5.06.1993

Wrocław

Profilaktyka i rehabilitacja uzależnień

XVIII

18.06.1994

Wrocław

Wczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego

XIX

10.06.1995

Wrocław

Współczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zespołem Downa

XX

27.05.1996

Wrocław

Formy rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu

XXI

7.06.1997

Wrocław

Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

XXII

1.06.1998

Wrocław

Zaburzenia nerwicowe, dysfunkcje psychiczne dzieci i młodzieży

XXIII

12.06.1999

Wrocław

Udział rodziny w kompleksowej rehabilitacji i życiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

XXIV

5.06.2000

Wrocław

Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u schyłku XX wieku

XXV

4.06.2001

Wrocław

Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u progu XXI wieku

XXVI

10.06.2002

Wrocław

Zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

XXVII

9.06.2003

Wrocław

Jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

XXVIII

21.06,2004

Wrocław

Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnościami w uczeniu się

XXIX

30.05.2005

Wrocław

Odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności

XXX

3.06.2006

Wrocław

Problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD)

XXXI

2.06.2007

Wrocław

Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

XXXII

17-18.10.2008

Wrocław

Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji

XXXIIII

7.11.2009

Wrocław

Perspektywy rozwoju młodzieży niepełnosprawnej

XXXIV

20.11.2010

Wrocław

Dziecko przewlekle chore

 

WYDAWNICTWA

Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu

 • Twórczość i sztuka w życiu osób niepełnosprawnych, TWK-Wrocław, Wrocław, 1986

 • Dziecko autystyczne - XIV ODRD, (Wrocław 26.10.1990), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1991

 • Patkiewicz J. (red.) Profilaktyka i rehabilitacja uzależnień - XVII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1993

 • Patkiewicz J. (red.) Wczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego - XVIII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1995

 • Patkiewicz J. (red.) Współczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zespołem Downa - XIX ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1996

 • Patkiewicz J. (red.) Formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - XX ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1997

 • Patkiewicz J. (red.) Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - XXI ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1998

 • Patkiewicz J. (red.) Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży – XXII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1999

 • Patkiewicz J. (red.) Udział rodziny w kompleksowej rehabilitacji i życiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - XXIII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1999

 • Patkiewicz J. (red.) Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u schyłku XX wieku - XXIV ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2000

 • Patkiewicz J. (red.) Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - XXV ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2001

 • Patkiewicz J. (red.) Zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - XXVI ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2002

 • Patkiewicz J: Turystyka wodna, Regionalny Oddział PTTK, Białystok 2003

 • Patkiewicz J. (red.): Partnerstwo osób niepełnosprawnych w rekreacji, turystyce i sporcie – My Europejczycy – Wrocław 2003, TWK-Wrocław, Wrocław 2003.

 • Patkiewicz J. (red.): Jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej - XXVII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2004

 • Patkiewicz J. (red.): Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się - XXVIII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2004

 • Migasiewicz J., Bolach E., Patkiewicz J., Kiczko A. (red.): Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, TWK-Wrocław, Wrocław, 2004

 • Patkiewicz J. (red.): Odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności - XXIX ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2006.

 • Migasiewicz J., Bolach E., Patkiewicz J. (red.): Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych - Tom 2, TWK-Wrocław, Wrocław, 2006

 • Patkiewicz J. (red.): Problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD) - XXX ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2006

 • Patkiewicz J.: Partnerstwo osób niepełnosprawnych, TWK-Wrocław, Wrocław, 2007

 • Patkiewicz J. (red.): Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (XXXI ODRD), TWK-Wrocław, Wrocław, 2007

 • Ścieżka dydaktyczna w Mrozowie dostępna dla osób niepełnosprawnych (Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia), TWK-Wrocław, Wrocław, 2007 (1000 egz.)

 • Migasiewicz J., Bolach E., Patkiewicz J. (red.): Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych - Tom 3, TWK-Wrocław, Wrocław, 2008

 • Patkiewicz J. (red.): Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji.
  (XXXII ODRD), TWK-Wrocław, Wrocław, 2008

 • Biuletyn Osób Niepełnosprawnych – Dolny Śląsk „POMOST”, 1-4/2006, 1-4/2007, 1-4/2008 i wersja internetowa [www.twkwroclaw.pl]