<<Wstecz                    Strona główna

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - TWK  Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

52 LATA (1960-2012)          

 

ZAPROSZENIE

na

XXXVI OGÓLNOKRAJOWY

DZIEŃ REHABILITACJI DZIECKA

(1975 – 2012)

 

KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT

 

MEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE PROBLEMY RODZINY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

 

 

 

 

 

 WROCŁAW - 9 LISTOPADA 2012

                                               

 

ORGANIZATOR

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK)

Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

Organizacja Pożytku Publicznego

 

50-301 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 121

tel/fax 71 322 8 444     e-mail: twk@twkwroclaw.pl

konto: 51 1020 5242 0000 2602 0118 0421

KRS 0000065190

www.twkwroclaw.pl

 

XXXVI OGÓLNOKRAJOWY

DZIEŃ REHABILITACJI DZIECKA

 

KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT

MEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE PROBLEMY RODZINY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

 

DATA KONFERENCJI

9.11.2012 r. piątek godz. 1000 - 1500

 

MIEJSCE OBRAD

Wrocław, ul. Walońska 3-5, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. (d. MPEC)

Sala Konferencyjna I p. (winda)

(budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych na wózkach)

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
 prof. dr hab. Jan Bieniek – przewodniczący, dr Bożena Bartosik, prof. dr hab. Romuald Będziński,
prof. dr hab. Eugeniusz Bolach, dr Alina Czapiga, dr Urszula Dębska,
prof. dr hab. Tadeusz Gerstenkorn, dr Krystyna Gomulska, prof. dr hab. Stanisław Kłopot,
prof. dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, mgr Józef Patkiewicz, prof. dr hab. Ludwika Sadowska,
prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski, prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska, dr Robert Śmigiel, prof. dr hab. Marek Woźniewski

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Józef Patkiewicz – przewodniczący, Krystyna Nocuń, Bogumiła Piwowar, Genowefa Surniak, Danuta Szopa-Strumpf, Tadeusz Urban

 

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 • Wystawa wydawnictw rehabilitacyjnych TWK-Wrocław

 • Wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 • Występy artystyczne dzieci niepełnosprawnych

 

Wystawy prac plastycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

 • Wystawa prac uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 1, działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu "Tak pracujemy. To już umiemy"

 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz "OSTOJA" Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Litomska 10; Aleksandra Jóźwiak - Wystawa obrazów, ceramiki i wytworów z pracowni manufaktury

 • Stowarzyszenie Św. Celestyna – Mikoszów – Warsztat Terapii Zajęciowej

XXXVI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka (ODRD) -

Konferencja Naukowa na temat:

„Medyczne, psychologiczne i społeczne problemy rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym” - Wrocław 9.11.2012

 

PROGRAM

 

10.00 – 10.10 Otwarcie Konferencji – Józef Patkiewicz – Prezes TWK-Wrocław

10.10 - 11.10 Występy artystyczne młodzieży i dzieci niepełnosprawnych

 • Stowarzyszenie Św. Celestyna Mikoszów
  - Malwina Pierożek - Śpiew
  - Michał de Haan - Taniec Zumba

 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz "OSTOJA" Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Litomska 10; Aleksandra Jóźwiak - Zespoły muzyczne: "Maszyniści Dźwięku" i "Drugi Dzień Tygodnia"

11.10 – 11.20 Przerwa

11.20 – 12.40                Sesja I

Przewodniczący: prof. dr hab. Ludwika Sadowska, dr Anna Maria Choińska, dr Krystyna Gomulska

Czas

Autor

Instytucja

Referat

11.20–11.30

Józef Patkiewicz

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

Gorący temat „Problemy rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - XXXVI ODRD

11.30–11.40

Lidia Geringer
de Oedenberg

Europoseł i Kwestor w Prezydium Parlamentu Europejskiego

Waga problemu i europejska strategia równych szans

11.40–11.50

dr Alina Czapiga

Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski

Psychologiczne problemy  rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i sposoby radzenia sobie z problemami

11.50–12.00

prof. dr hab. Ludwika Sadowska,
dr Anna Maria Choińska,
Artur Polczyk,
Roksana Bibrowska,
Paulina Nykiel

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej, Katedra Fizjoterapii Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Problemy rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne na przykładzie mózgowego porażenia i zespołu Downa

12.00–12.10

dr Anna Maria Choińska,
prof. dr hab. Ludwika Sadowska, Artur Polczyk,
Roksana Bibrowska,
Aleksandra Myalska

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej, Katedra Fizjoterapii Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zdrowotne i psychospołeczne problemy dzieci z zespołem Downa

12.10–12.20

prof. dr hab. Ludwika Sadowska,
dr Anna Maria Choińska,
Roksana Bibrowska,
Artur Polczyk,
Anna Woźniak

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej, Katedra Fizjoterapii Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Znaczenie rodziny w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej w programach terapeutycznych otyłości

12.20–12.30

dr Anna Maria Choińska,
prof. dr hab. Ludwika Sadowska,
Artur Polczyk,
Roksana Bibrowska,
Aneta Wołoszyn

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej, Katedra Fizjoterapii Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rola rodziców w profilaktyce wad stóp u dzieci wczesnoszkolnych

12.30–12.40

Anna Róg,
prof. dr hab. Ludwika Sadowska,
dr Łukasz Przygoda

Instytut Fizjoterapii Wydział Medyczny Uniwersytet Rzeszowski

Ocena sprawności motorycznej szkolnych dzieci w wieku 7-13 lat ze środowiska wiejskiego

12.40–12.50

Anna Bejster*,
prof. dr hab. Ludwika Sadowska

* Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

** - Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny Uniwersytet Rzeszowski

Katedra Fizjoterapii Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Trudności rodziców w opiece nad dzieckiem z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej

 

12.50–13.20 Przerwa – Wystawy - Poczęstunek
 

13.20–15.00                 Sesja II

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Bieniek, prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska, dr Urszula Dębska

13.20–13.30

Elżbieta Szpich

SPSK 1 we Wrocławiu, Klinika Endokrynologii
i Diabetologii Wieku Rozwojowego Wrocław

Jak radzą sobie z problemami dzieci i młodzież chorujące na cukrzycę typu I ?

13.30–13.40

Ewa Malańska,
Dorota Olczyk-Dryniak

Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Łodzi

[Anna Burdyka]

Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne i integracja sensoryczna jako metody wspierające rozwój dziecka

13.40–13.50

Aneta Nowak

Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie

Głębsze upośledzenia umysłowe jako problem społeczny

13.50–14.00

Ewa Kaźmierczak-Wojtasiewicz

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
w Jeleniej Górze

Integracja dzieci z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej

14.00–14.10

Renata Berent-Mieszczanowicz

Demokratyczna Unia Kobiet

Rola organizacji pozarządowych pożytku publicznego we wspomaganiu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

14.10–14.20

Józef Bogdaszewski

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dolnośląski

Aktywne metody pracy grupowej ze środowiskiem rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

14.20–14.30

ks. Prejzner Janusz

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rodziny

Wrocław

Rola i zadania Kościoła Rzymskokatolickiego wobec osób niepełnosprawnych

14.30–14.55

Dyskusja i podsumowanie Konferencji

14.55–15.00

Józef Patkiewicz

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

Zakończenie konferencji

 

16.00 – 18.00      Spotkanie integracyjne – obiad

 

 

WYDAWNICTWA Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu

 • Twórczość i sztuka w życiu osób niepełnosprawnych, TWK-Wrocław, Wrocław, 1986

 • Dziecko autystyczne - XIV ODRD, (Wrocław 26.10.1990), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 1991

 • Patkiewicz J. (red.) Profilaktyka i rehabilitacja uzależnień - XVII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1993

 • Patkiewicz J. (red.) Wczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (XVIII), TWK-Wrocław, Wrocław, 1995

 • Patkiewicz J. (red.) Współczesna diagnostyka i rehabilitacja dziecka z zespołem Downa - XIX ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1996

 • Patkiewicz J. (red.) Formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - XX ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1997

 • Patkiewicz J. (red.) Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - XXI ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1998

 • Patkiewicz J. (red.) Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży – XXII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 1999

 • Patkiewicz J. (red.) Udział rodziny w kompleksowej rehabilitacji i życiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (XXIII), TWK-Wrocław, Wrocław, 1999

 • Patkiewicz J. (red.) Zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u schyłku XX wieku - XXIV ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2000

 • Patkiewicz J. (red.) Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - XXV ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2001

 • Patkiewicz J. (red.) Zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - XXVI ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2002

 • Patkiewicz J: Turystyka wodna, Regionalny Oddział PTTK, Białystok 2003

 • Patkiewicz J. (red.): Partnerstwo osób niepełnosprawnych w rekreacji, turystyce i sporcie – My Europejczycy, TWK-Wrocław, Wrocław 2003.

 • Patkiewicz J. (red.): Jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (XXVII), TWK-Wrocław, Wrocław, 2004

 • Patkiewicz J. (red.): Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się - XXVIII ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2004

 • Migasiewicz J., Bolach E., Patkiewicz J., Kiczko A. (red.): Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, TWK-Wrocław, Wrocław, 2004

 • Patkiewicz J. (red.): Odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności - XXIX ODRD, TWK-Wrocław, Wrocław, 2006.

 • Migasiewicz J., Bolach E., Patkiewicz J. (red.): Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych - Tom 2, TWK-Wrocław, Wrocław, 2006

 • Patkiewicz J. (red.): Problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD) (XXX), TWK-Wrocław, Wrocław, 2006

 • Patkiewicz J.: Partnerstwo osób niepełnosprawnych, TWK-Wrocław, Wrocław, 2007

 • Patkiewicz J. (red.): Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (XXXI ODRD), TWK-Wrocław, Wrocław, 2007

 • Ścieżka dydaktyczna w Mrozowie dostępna dla osób niepełnosprawnych (Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia), TWK-Wrocław, Wrocław, 2007 Migasiewicz J., Bolach E., Patkiewicz J. (red.): Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych - Tom 3, TWK-Wrocław, Wrocław, 2008

 • Patkiewicz J. (red.): Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji. (XXXII ODRD), TWK-Wrocław, Wrocław, 2008

 • Patkiewicz J. (red.): Potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. TWK-Wrocław, Wrocław, 2011

 • Biuletyn Osób Niepełnosprawnych – Dolny Śląsk „POMOST”, 1-4/2006, 1-4/2007, 1-4/2008, 1-4/2011 i wersja internetowa [www.twkwroclaw.pl]