​ WOJEWÓDZKA KONFERENCJA

na temat Osoby z niepełnosprawnością - Dolny Śląsk – 2020

w ramach obchodów 61. Światowego Dnia Inwalidy we Wrocławiu – 2020 i 60 lecia Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu.

pod honorowym patronatem ​ Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Pawła Wdówika, Wojewody Dolnośląskiego – Jarosława Obremskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - Andrzeja Jarocha, Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Cezarego Przybylskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosława Charłampowicza, Prezydenta Wrocławia – Jacka Sutryka.

ZAPROSZENIE

20 III 2020 piątek godz. 10:00 – 14:00 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ​ Wrocław, ul. Dobrzyńska 21-23, Sala 510 V p. (dostępne dla osób z niepełnosprawnością)

Pobierz program