Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona TWK utworzone zostało i działa w ramach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu od 1997 roku. Celem działania Koła jest rozpowszechnianie informacji o chorobie Parkinsona, o metodach leczenia i stosowanych terapiach oraz organizowanie rehabilitacji i samopomocy członkowskiej mającej przeciwdziałać postawom rezygnacji, osamotnienia i bezradności, zwłaszcza wśród osób najciężej poszkodowanych.

Organizujemy cykliczne comiesięczne spotkania szkoleniowe ze specjalistami z Kliniki Neurologii, wyższych uczelni i firm farmakologicznych, na których wyświetla się również przeźrocza i filmy wideo na temat tej choroby.

Prowadzimy cykliczne cotygodniowe zajęcia rehabilitacyjne w sali gimnastycznej.

Rozprowadzamy materiały informacyjne, biuletyny i poradniki z instrukcjami do ćwiczeń rehabilitacyjnych dla osób z chorobą Parkinsona.

Organizujemy konferencje nt. choroby Parkinsona.

Organizujemy okolicznościowe integracyjne spotkania towarzyskie oraz imprezy kulturalne dla członków Koła.

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne i wycieczki.

Zapraszamy serdecznie do wstąpienia do naszego Koła osoby chore oraz ich rodziny, opiekunów, przyjaciół oraz kadrę medyczną, lekarzy, rehabilitantów, psychologów, dziennikarzy.

Spotkania szkoleniowe odbywają się przeważnie w drugie wtorki miesiąca w budynku Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Rynek 58, III piętro, winda, Sala im. T. Mikulskiego od godz. 16.00.

Terminy spotkań szkoleniowych w 2019 roku:

15 stycznia 2019                    10 września 2019

12 lutego 2019                      8 października 2019

12 marca 2019                           12 listopada 2019

9 kwietnia 2019                     10 grudnia 2019

14 maja 2019

11 czerwca 2019

Spotkania i dyżury członków Zarządu Koła odbywają się w lokalu TWK we Wrocławiu
przy ul. Jedności Narodowej 121 w godz. 1330-1500. Spotkania są otwarte, wstęp bezpłatny.

W 2019 roku odbędą się one w dniach: 8.01, 5.02, 5.03, 2.04, 7.05, 4.06, 3.09, 1.10, 5.11, 3.12.

 

Biuro Oddziału czynne

codziennie (z wyjątkiem świąt) 9 00 - 13 00 

 

 

Prezes Koła:

mgr Danuta Ossowska - Tarsia

Prezes TWK Wrocław:

dr Józef Patkiewicz